Kontakt
 
 
 
 
 

Besöksadress:

Sikavägen 12,  Norrtälje


Postadress:

Södervägen 5

761 94  Norrtälje


Email: info@mimshundkoja.se


Mob: 076-234 56 74

Vägbeskrivning

BIL:

E18 norrgående: Ta in på väg 76 i första rondellen (3:dje avfarten). Rakt fram i nästa ronell och sedan höger i följande rondell. Och sedan höger igen i nästa rondell, in på Estunavägen...

E18 från Kappellskär: Sväng av höger efter Görla, ner på väg 276 och ta höger i rondellen. I nästa rondell ta andra avfarten höger in på väg 76. Kör rakt fram i nästa ronell och sedan höger i följande rondell. Och sedan höger igen i nästa rondell, in på Estunavägen...

76:an södergående: Ta vänster i rondellen och sedan höger i nästa rondell in på Estundavägen...

Sväng av från Estunavägen och in på Lommarvägen och ta sedan den 2:a avfarten in på Badgatan. Håll till höger och då ska ni ha en parkering på vänster sida som är föreningens parkering.

Fortsätter ni rakt fram så kommer ni till badets /rastgårdens parkeringar där det är gratis att stå.


BUSS: Från Stockholm, ta buss 676 från Teckninska mot Norrtälje och kliv av på Norrtälje Busstation. Ta till höger när när ni kliver av bussen och korsa Baldersgatan (vid rölysena) och ner i tunneln under Estunavägen.

Ta sedan bron över ån och gå mot sjukhuset. Föj ån bakom sjukhuset till ni ser en fotbollsplan. gå upp mot lägenhetshusen så ni har fotbollsplanen på höger sida, nu ser ni lokalen rakt fram på hörnet av huset.